Training

De belangrijkste opleidingen vinden minstens één keer per jaar plaats in open vorm: iedereen kan daaraan deelnemen. Daarnaast kunnen organisaties ook een opleiding bestellen op een plaats en tijdstip naar keuze.

Beeld en tekst

Pers

Storytelling

Internet

Sociale media

Jongeren

Strategie

Analyse

Financieel

 • fondsenwerving
 • ledenwerving

Organisatie

 • samenwerken in de cloud
 • interne communicatie

Publiekswerking

 • publiekswerking in cultuur

Training en coaching

Een opleiding bij Publiek Centraal is veel meer dan zomaar een opleiding. We besteden bijzonder veel aandacht aan de nazorg. In de meeste opleidingen volgen en coachen we alle deelnemers in de weken tussen de trainingssessies.

Een opleiding van Publiek Centraal bestaat daarom uit 4 of 5 delen:

 • screening
  • de trainer/coach screent vooraf de communicatie van de deelnemende organisaties (screening is niet voor elke opleiding mogelijk)
 • sessie 1: intensieve training
  • 1 halve dag
  • met de nadruk op
   • praktijkvoorbeelden van de deelnemende en vergelijkbare organisaties
   • oefeningen
   • uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers
   • beperking van technische termen, voorkeur voor gewonemensentaal
 • coaching
  • weken tussen sessies 1 en 2
  • als er maar 1 sessie training is: in de 4 weken na de sessie
  • met de nadruk op
   • zelfredzaamheid: via een checklist die je via haalbare stappen meteen tot zichtbare verbeteringen brengt
   • begeleiding: op afstand (mail, chat, videoconferentie, telefoon), 1 uur gespreid over de coaching-periode (mogelijkheid om extra tijd te kopen)
 • sessie 2: intensieve training (bij opleidingen XL)
  • 1 halve dag (3 à 4 weken na sessie 1)
  • met nde adruk op
   • evaluatie van de toepassing van sessie 1 in de eigen organisatie (o.m. via screenshots)
   • uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers
   • wegwerken van de laatste pijnpunten