Training

De belangrijkste opleidingen vinden minstens één keer per jaar plaats in open vorm: iedereen kan daaraan deelnemen. Daarnaast kunnen organisaties ook een opleiding bestellen op een plaats en tijdstip naar keuze.

Hier vind je het open aanbod voor de komende maanden.

Training en coaching

Een opleiding bij Publiek Centraal is veel meer dan zomaar een opleiding. We besteden bijzonder veel aandacht aan de nazorg. In de meeste opleidingen volgen en coachen we alle deelnemers in de weken tussen of na de trainingssessies.

Een opleiding van Publiek Centraal bestaat daarom meestal uit 4 delen:

 • screening
  • de coach screent vooraf de communicatie van de deelnemende organisaties (screening is niet voor elke opleiding mogelijk)
 • sessie 1: intensieve training
  • 1 halve dag
  • met de nadruk op
   • praktijkvoorbeelden van de deelnemende en vergelijkbare organisaties
   • oefeningen
   • uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers
   • beperking van technische termen, voorkeur voor gewonemensentaal
 • coaching
  • weken tussen sessies 1 en 2
  • als er maar 1 sessie training is of als beide sessies op dezelfde dag vallen: in de 3 weken na de training
  • begeleiding: op afstand: mail, chat, videoconferentie, telefoon
 • sessie 2: intensieve training (bij opleidingen XL)
  • 1 halve dag (meestal 3 à 4 weken na sessie 1, soms op dezelfde dag)
  • met  de nadruk op
   • evaluatie van de toepassing van sessie 1 in de eigen organisatie (o.m. via screenshots)
   • uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers
   • wegwerken van de laatste pijnpunten