Categorieën
blog training+coaching

Moe maar meer dan voldaan

Training Facebook Publiek CentraalMoe maar voldaan, meer dan voldaan hebben we deze namiddag Meer publiek met onze Facebook-pagina afgesloten, de  allereerste training+coaching van Publiek Centraal.

Moe omdat we ruim drie weken lang 20 organisaties – waaronder 11.11.11, Gezinsbond, vtbKultuur, EVA, MIAT en N-VA – intensief hebben gecoacht. Voldaan omdat we met zeer gemotiveerde deelnemers mochten werken die in minder dan een maand hun Facebookpagina echt meer publiek hebben bezorgd. We stonden er zelf van te kijken.

Twee halve dagen

We zijn op 28 mei gestart met een eerste sessie, in het Gentse MIAT. In plaats van daar een hele dag voor uit te trekken – voor veel opleidingen is dat te lang – hebben we daar twee halve dagen van gemaakt. Die tweede halve dag was dus vandaag, een dag waarop we de puntjes op de i konden zetten.

Het grootste werk is immers de voorbije weken geleverd. De deelnemers konden toen stap voor stap hun pagina verbeteren aan de hand van een checklist. Tegelijk mochten ze mij drie weken lang vragen stellen. Er zijn uiteindelijk 47 vragen gesteld, twee derde via een geheime Facebookgroep, de rest via mail. Een greep uit die vragen:

 • Waarom verschijnt de korte beschrijving van mijn organisatie niet in het infoblokje?
 • Waarom past ons logo past niet in de ruimte voor het vierkante fotootje boven de naam van de pagina?
 • Bij Studio Globo zie ik bovenaan naast de foto’s een mogelijkheid om in te schrijven op hun nieuwsbrief. Hoe integreer ik dat op onze Facebookpagina?
 • We hadden vroeger een persoonlijk profiel met onze organisatie en nu een pagina. Wat zetten we op het profiel en wat op de pagina?
 • Het lukt me niet om een bericht van anderen op de pagina te zetten.
 • Ik ga binnenkort enkele weken met vakantie en ben al tekstjes op Facebook aan het plaatsen met een planning erbij (uitgesteld publiceren). Staat er een limiet op het aantal tekstjes?
 • Moeten we in onze berichten de persoonlijke voornaamwoorden je/jij gebruiken in plaats van u?
 • Hoe zit het met portretrecht als we foto’s achter de schermen publiceren? Moeten we aan onze medewerkers telkens toestemming vragen?
 • Kan ik vanuit een pagina mensen taggen?
 • Hoe komt het dat Google onze Facebookpagina moeilijk vindt?

De antwoorden op sommige van die vragen publiceren we de komende weken ook op deze website.

Maar nu dus even een frisse pint.

Ik bedank hier nadrukkelijk alle deelnemers aan deze training+coaching. Door hun inzet, hun vragen en hun bereidheid om ervaringen en zelfs tips uit te wisselen zijn ook zij partners geworden in het verhaal van Publiek Centraal. Merci!

Aan het MIAT, dat mooie Gentse museum aan de Leie, een bijzondere dank voor zijn gastvrijheid.

Dit is meteen het slot van ons kleine dagboek over deze opleiding. De andere afleveringen vind je hier. De volgende training+coaching Meer publiek met onze Facebook-pagina vindt plaats op 3 en 26 september in Leuven. Nadien trekken we naar Hasselt, wellicht in oktober.

Categorieën
blog Facebook tips

Alleen wie over je praat ziet jou

Facebook Publiek Centraal praten hieroverIs het je al opgevallen dat het altijd dezelfde vrienden zijn die een bericht op je Facebookprofiel leuk vinden? Je hebt er meer dan 100, meer dan 200 misschien, maar het zijn altijd diezelfde 20 of zo die je pad kruisen. Waar is de rest?

Die krijgen nauwelijks je berichten nog te zien. Facebook stopt een filter tussen jou en je vrienden, een ingewikkelde formule (het beruchte Edgerank-algoritme) waardoor enkel mensen waar je veel interactie mee hebt die interactie ook kunnen voortzetten. Anders wordt het veel te druk in het nieuwsoverzicht van die vrienden, redeneert Facebook.

37 mensen praten hierover

Met pagina’s werkt het net zo. Het is niet omdat je pagina 1000 vind-ik-leuks heeft onder je omslagfoto, dat alle 1000 die mensen al je berichten te zien krijgen. Integendeel zelfs, het gaat meestal om een kleine fractie daarvan – voor veel organisaties een ontnuchtering als ze dat horen.

Dat andere cijfer, dat naast je vind-ik-leuks staat, “x praten hierover”, is veel interessanter. Dat zijn de mensen die je berichten leuk vinden, ze delen of er commentaar op leveren, en zo je berichten blijven zien. En als zij op je berichten reageren, dan krijgen ook hun vrienden dat te zien. Op die manier kan het aantal duimen voor je pagina weer groeien.

Het is een zichzelf versterkend effect. Maar als je dat effect niet hebt op je pagina, dan dreig je in een vicieuze cirkel terecht te komen.

Verhouding tot vind-ik-leuks

Het doet ons dan ook plezier, veel plezier zelfs dat 18 van de 20 organisaties die deelnemen aan onze training+coaching Facebook fors zijn vooruitgegaan in dat aantal mensen dat over hun pagina praat, gemiddeld met 30 procent. En dat in nauwelijks drie weken.

Het is niet alleen vooruitgang in absolute cijfers. Ook de verhouding van dat aantal mensen die over hun pagina praat tot het totale aantal vind-ik-leuks van de pagina is sterk veranderd. Gemiddeld bedraagt die verhouding nu 6 procent met deze groep, waarin zowel grote als kleinere organisaties zitten (als je 1000 vind-ik-leuks hebt, dan praten er dus 60 mensen over je pagina). Bijna de helft van de groep is boven de 10 procent geklommen, twee zelfs boven de 20 procent, en eentje boven de 30 procent.

Meer en betere berichten

Die groei is er gekomen omdat het aantal berichten op veel van die pagina’s gevoelig gestegen is (1 bericht per dag, geven we als richtsnoer mee) en ook omdat de kwaliteit van die berichten sterk is toegenomen, bijvoorbeeld omdat ze meer mensen in beeld brengen, of gewoon even naar buiten kijken, Dat zie je onder meer aan deze cijfers:

 • gemiddeld aantal berichten per maand vóór de eerste sessie: 15,8
 • gemiddeld aantal berichten per maand nu: 25,9
 • gemiddeld aantal vind-ik-leuks per bericht vóór de eerste sessie: 7,7
 • gemiddeld aantal vind-ik-leuks per bericht nu: 11.

Donderdag sluiten we deze training+coaching af met een tweede sessie. We zetten dan de puntjes op de i. We bekijken welke problemen de deelnemers hebben gehad tijdens de coachingperiode. En we geven ze nog wat tips mee om nog meer vind-ik-leuks te halen voor hun pagina, en vooral nog meer mensen over hun pagina te laten praten.

De volgende training+coaching Meer publiek met onze Facebook-pagina vindt plaats op 3 en 26 september in Leuven. Nadien trekken we naar Hasselt, wellicht in oktober.

Categorieën
blog training+coaching

Training levert nu al meer publiek op!

Facebook CBE omslag mensen

Als je je opleiding Meer publiek met onze Facebookpagina noemt, dan creëer je verwachtingen natuurlijk – en nog geen kleine. Maar dat die verwachtingen al meteen, na twee weken training en coaching, ingelost worden, daar staan we zelf ook wel even van te kijken.

Chapeau aan alle 21 deelnemers, want het is door hun inzet dat die pagina’s er zichtbaar op vooruitgaan!

Meer mensen, meer vind-ik-leuks

Volgende week gaan we op alle Facebookpagina’s weer aan het tellen: het aantal vind-ik-leuks voor de pagina, het aantal mensen dat over de pagina praat, het gemiddelde aantal keren dat een bericht leuk gevonden wordt, gedeeld wordt of erop gereageerd wordt. Vóór de eerste sessie hebben we dat ook al eens gedaan. Met de twee cijferreeksen gaan we dus mooi kunnen vergelijken.

Maar een eerste steekproef levert al bijzonder deugddoende resultaten op. De pagina van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart in Ieper bijvoorbeeld kreeg er meteen 50 duimen bij, en het aantal mensen dat op de berichten reageert, het belangrijkste cijfer, steeg nog sterker, naar 53; dat is bijna een derde van het aantal vind-ik-leuks. Het recept is simpel: meer mensen, minder standpunten of projecten.

Het aantal mensen dat op berichten van het Centrum voor Beeldexpressie reageerde, steeg ineens 22 naar 61; maal drie dus. Door die grotere betrokkenheid verhoogt de zichtbaarheid van hun berichten in de nieuwsoverzichten van wie hun pagina leuk vindt. En da’s maar goed ook, want die berichten verdienen publiek.

De volgende training+coaching Meer publiek met onze Facebook-pagina vindt plaats op 3 en 26 september in Leuven.

Categorieën
blog

Buiten ligt de tuin

Facebook VKC omgeving tuin

Ik ben er bijna door, de rapportjes.  Elke deelnemer aan Meer publiek met onze Facebook-pagina  krijgt een evaluatie van zijn eigen Facebookpagina van de laatste dagen. Maken ze vorderingen sinds de eerste sessie? Worden de berichten zichtbaar beter?

De basis van de evaluatie is de checklist die ze allemaal na de eerste sessie mee naar huis hebben gekregen. Daarmee kunnen ze stap voor stap hun pagina verbeteren.

Veel werk, al die evaluaties; we zijn met 20 organisaties voor het Gentse traject. Maar het loont meer dan de moeite. Het zijn zelfs de mooiste momenten voor de coach. Je ziet iedereen vooruitgaan. (Volgende week gaan we meten of ook het publiek daar zo over denkt.)

Tuin

Vandaag werd ik (onder meer) zeer blij van dit bericht. Komt van de pagina van de Vlaamse Kunstcollectie, de samenwerking van de drie grote Vlaamse musea voor schone kunsten (MSK, KMSKA, Groeninge).

Daar stonden tot nog toe vooral heel veel kunstwerken op. Terecht, als je die drie collecties samen ziet. Maar sociale media vragen meer. Ze vragen mensen. Ze vragen dialoog. Ze vragen dat je als organisatie ook eens naar buiten kijkt, letterlijk en figuurlijk.

De Vlaamse Kunstcollectie deed dat hier letterlijk. En buiten ligt de tuin. Niet meer, niet minder. Je voelt hier hoe mensen druk aan het werk zijn, even opkijken en dan, ineens, verrast zijn door de pracht van de tuin. En dat delen ze met de rest van de wereld. Die wereld zette daar meteen elf duimen op. Ik ook.

De volgende training+coaching Meer publiek met onze Facebook-pagina vindt plaats op 3 en 26 september in Leuven.

Categorieën
blog training+coaching

Een geheim (en efficiënt) genootschap

FacebookgroepIn het coachingluik van onze training+coaching Facebook blijkt Facebook zelf ook bijzonder nuttig te zijn. Met alle 21 deelnemers hebben we een Facebookgroep gemaakt. Daarin geven we dagelijks antwoorden op vragen van de deelnemers maar het is leuk om te zien hoe ze nu ook onderling ervaringen en tips gaan uitwisselen.

Om de drempel laag te houden, is de groep geheim. Niemand anders ziet dus wie erin zit of wat er gezegd wordt.

Logo in fotovakje

Al de dag na de trainingssessie van vorige week dinsdag was het druk in de groep. De vragen zijn zeer divers. Kun je een gedeeld bericht plannen? Hoe vervang ik de contactgegevens in mijn infoblokje door een gewoon tekstje? Hoe krijgen we ons logo in dat vierkante fotovakje? Hoe maak ik berichten van anderen zichtbaar op mijn pagina? Kun je vanuit een pagina mensen taggen? En nog veel meer vragen.

Soms duiken vragen op over problemen waar we zelf nooit hadden bij stilgestaan. Ook dat is nuttig, want die gaan we meteen verwerken in onze volgende training.

De volgende training+coaching Meer publiek met onze Facebook-pagina vindt plaats op 3 en 26 september in Leuven.

Categorieën
blog training+coaching

Meteen een pak meer vind-ik-leuks

Meteen resultaat – zo hebben we het graag. Sociale media draaien rond mensen, niet rond projecten of standpunten, en dat willen we op de eerste plaats op foto’s zien – tot vervelens toe herhalen we dat, hier en tijdens onze opleidingen.

Patrick, een van de 21 deelnemers aan de training+coaching Facebook in Gent, paste dat meteen toe. En meteen met resultaat.

Facebook Heilig Hart IeperIn zijn organisatie, het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart in Ieper, gingen twee mensen van het keukenpersoneel met pensioen. Van het afscheidsfeestje zette Patrick onmiddellijk een foto op de Facebookpagina. Een foto met veel mensen, veel warmte.

Hij kreeg meteen 24 vind-ik-leuks (en nog 3 reacties erbovenop). Een schitterende score, want voor de opleiding telden we op die pagina gemiddeld minder dan 1 vind-ik-leuk per bericht, met 7 vind-ik-leuks als hoogste score.

De volgende training+coaching Meer publiek met onze Facebook-pagina vindt plaats op 3 en 26 september in Leuven.

Categorieën
training+coaching

Facebook-training in Leuven

De training+coaching Meer publiek met onze Facebookpagina komt in september naar Leuven. In Gent was de opleiding al na twee weken volzet.

facebook logoIn Leuven krijgt Meer publiek met onze Facebookpagina onderdak in het museum M. De eerste sessie vindt plaats op dinsdag 3 september, de tweede op donderdag 26 september. Inschrijven kan hier.

Coaching inbegrepen

Publiek Centraal besteedt bij zijn opleidingen bijzonder veel aandacht aan de nazorg. Vooraf screenen we de Facebookpagina’s van de deelnemers. In de weken tussen beide sessies blijven we alle deelnemers volgen en coachen.

Elke, de communicatiemedewerker van vtbKultuur, is een van de 21 deelnemers aan dezelfde opleiding die nu in Gent loopt en al na twee weken volzet was. “Echt op maat,” schreef ze ons over de eerste sessie, “dat miste ik bij andere trainingen die ik al over sociale media gevolgd heb. Ik heb het gevoel dat ik nu veel concreter aan de slag kan. En dat was wat ik nodig had.”

Twitter voor beginners

Vanaf september komen er nog een hele reeks andere training+coaching-trajecten bij, onder meer rond communicatiestrategie, publieksonderzoek, brainstorming voor nieuwe communicatie-ideeën, het schrijven van een overtuigend persbericht, Twitter voor beginners, Twitter voor gevorderden en zoekmachineoptimalisatie (hoe vinden meer mensen onze website). De komende weken meer vind je hierover details op deze website en via de nieuwsbrief.

Categorieën
blog

1 bericht per dag? Makkelijk

2dEvSDe kop is eraf. De eerste sessie van de allereerste training+coaching van Publiek Centraal is een uurtje geleden afgelopen.

Moe maar voldaan kijken we terug op een zeer praktijkgerichte, interactieve namiddag met 21 mensen die duidelijk gemotiveerd zijn om meer publiek te bereiken met hun Facebookpagina.

De mix was net wat Publiek Centraal voor ogen had: musea, een archief, een ziekenhuis, een politieke partij, heel wat ngo’s, heel wat cultuurorganisaties, een afvaldienst en zelfs een hogeschool – allemaal organisaties die er op de eerste plaats voor het publiek zijn.

Massa’s screenshots

Ik had gehoopt op heel wat vragen en die kwamen er ook. Daarbovenop kwamen behoorlijk wat interessante eigen ervaringen van organisaties – ook die uitwisseling van expertise willen we met Publiek Centraal gaan stimuleren.

We hebben vooral naar massa’s screenshots van de Facebookpagina’s van al die organisaties gekeken. Halfweg ook een oefening: hoe kan ik uit één activiteit van mijn organisatie zoveel mogelijk berichten puren. Dat lukte wonderwel. Tien berichten moesten ze eruit halen, de meesten haalden dat makkelijk.

Nee, ze hebben nu geen excuus meer om niet elke dag een bericht op hun pagina te zetten. Zeer benieuwd hoe ze dat de komende weken gaan toepassen. We gaan het nauwlettend in de gaten houden en waar nodig coachen.

Categorieën
blog

Facebook met gouden rand

presentatie Publiek Centraal gouden lijstBijna rond met de presentatie voor de training+coaching Facebook van volgende week. Ik heb er net een mooie vergulde lijst in gezet, met daarin screenshots van de berichten van de 20 organisaties die van januari tot maart de meeste vind-ik-leuks heb gekregen.

Ze illustreren perfect hoe je meer publiek kunt bereiken met je Facebookpagina. Ze tonen bijvoorbeeld het belang van foto’s, van de zichtbaarheid van mensen en van emotie.

Ze tonen ook dat organisaties veel van elkaar kunnen leren, een centrale gedachte bij Publiek Centraal.

Vanaf nu tot het einde van deze training+coaching, op 20 juni, houden we een blog bij, met impressies en vaststellingen waar ook andere organisaties iets aan hebben. Die vind je hier tweemaal per week, op dinsdag en donderdag.