Storytelling

Why did you make me care? Beklijvende verhalen missen hun doel niet. Hoe maak je ze?

Spreker: Guido Everaert

Sessie op Publiek15, de jaarlijkse inspiratiedag van Publiek Centraal op 24 maart 2015 in Leuven

Publiek15. Why did you make me care? Guido Everaert from Publiek Centraal