Overname Publiek Centraal. Situering

Publiek Centraal is in korte tijd zeer snel gegroeid. Opgericht in september 2014, telt de organisatie na nog geen 6 jaar meer dan 2700 leden. Het ledenbestand is helemaal samengesteld uit mensen in social profit en overheid die we voortdurend ondersteunen op het vlak van communicatie. 

De inspiratiedag (7 edities, van Publiek14 tot Publiek20) is het mooiste bewijs van die explosieve groei. In 2014 telde die, bij zijn eerste editie, nog 130 betalende deelnemers, vandaag zitten we al aan 500 deelnemers. We verhuisden van de Minard naar de Vooruit, maar ook daar botsen we al na 2 jaar op onze grenzen: Publiek20 is twee maanden van tevoren uitverkocht, terwijl over het programma amper was gecommuniceerd.

Publiek Centraal beantwoordt duidelijk aan een grote behoefte in social profit en overheid. Ook de groeiende vraag naar opleidingen wijst daarop. Om die het hoofd te bieden is een onlineplatform in ontwikkeling, waar experts hun opleidingen en advies kunnen aanbieden.

De snelle expansie plaatst de organisatie echter voor nieuwe uitdagingen. Om de doelgroep goed en kwaliteitsvol te blijven bedienen moet de werking naar een hoger niveau getild worden. 

De algemene vergadering van Publiek Centraal is in januari, na een grondige evaluatie, tot de slotsom gekomen dat de huidige organisatie, een kleine vzw met beperkte financiële slagkracht, zonder mensen in dienst en met een belangrijke inbreng van vrijwilligers, onvoldoende is toegerust om die volgende stap te zetten. 

Tegelijk stelde de algemene vergadering dat de vruchten van al die inspanningen niet verloren mogen gaan. Denk maar aan de krachtige merknaam, het grote klantenbestand, de nog grotere community (vooral via sociale media), het veelbelovende onlineplatform, en de exponentieel groeiende inspiratiedag.

Daarom lanceert Publiek Centraal nu een oproep naar organisaties en bedrijven om voort te bouwen op die inspanningen. Tot 19 mei 2020 zullen ze een voorstel kunnen indienen om één of bij voorkeur meerdere onderdelen of het geheel (merknaam, klantenbestand, community, onlineplatform, inspiratiedag, juridische structuur) over te nemen. 

De organisaties en bedrijven met de beste voorstellen zullen die in mei kunnen pitchen. De algemene vergadering beslist dan wat globaal de beste voorstellen zijn en wijst de onderdelen vervolgens toe aan één of meerdere overnemers. Op die manier blijven de duizenden communicatieprofessionals in social profit en overheid de ondersteuning krijgen die ze verdienen. We hopen zo op een mooie toekomst voor wat we met Publiek Centraal uitbouwden.

Meer details vind je op de volgende pagina’s:

Overname Publiek Centraal